KONZORCIUM

Konzorcium projektu MaTeK je tvorené piatimi univerzitami z piatich rôznych krajín. Koordinujúcou inštitúciou je Univerzita Komenského v Bratislave, konkrétne Oddelenie didaktiky matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení koordinátorky projektu Márie Slavíčkovej. Partnermi projektu sú pracoviská univerzít, venujúce sa príprave budúcich učiteľov matematiky a výskumu v oblasti didaktika matematiky. Sú to:

 • Univerzita Karlova, Praha, Česká Republika,
  lokálna koordinátorka: Naďa Vondrová
 • Univerzita v Palerme, Palermo, Taliansko,
  lokálny koordinátor: Benedetto di Paola
 • Nórska univerzita vedy a techniky, Trondheim, Nórsko,
  lokálna koordinátorka: Iveta Kohanová
 • Technická univerzita blízkeho východu, Ankara, Turecko,
  lokálny kordinátor Erdinç Çakıroğlu

Ďalšie informácie o partneroch konzorcia a kľúčových ľuďoch nájdete v záložkách tejto časti.