KONSORTIET

Prosjektet MaTeK-konsortiet inkluderer Institutt for matematikklærerutdanning ved Comenius-universitetet i Bratislava som prosjektkoordinator, og avdelingene for matematikk og/eller matematikkdidaktikk ved følgende universiteter som prosjektpartnere: Charles University i Praha, Tsjekkia, Universitetet i Palermo, Italia, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, Norge og Midtøstens tekniske universitet, Tyrkia.

Se fanene for mer informasjon om konsortiets partnere og nøkkelpersoner.