KONSORCIUM

Konsorcium projektu MaTeK sestává z Katedry didaktiky matematiky Univerzity Komenského v Bratislavě jako koordinátora projektu a kateder matematiky a/nebo didaktiky matematiky následujících univerzit v roli partnerů projektu: Univerzita Karlova v Praze, Česká republika, University of Palermo, Itálie, Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, Norsko a Middle East Technical University, Turecko.
Další informace o partnerech konsorcia a klíčových osobách naleznete v záložkách výše.