[English] [Slovensky] [Česky] [Italiana] [Norsk] [Türkçe]

Informasjon om Studiet

Kjære matematikklærer,

Denne forskningen er en del av et større internasjonalt Horisont 2020-prosjekt som tar sikte på å utvikle og forbedre kvalitet i forskning ved Institutt for matematikkutdanning ved Comenius-universitetet i Bratislava (UK BA), Slovakia. Dette generelle målet vil bli oppnådd gjennom nettverksbygging av UK BA med avdelinger for matematikk og matematikklærerutdanning ved følgende universiteter:

  • Charles University i Praha, Tsjekkia,
  • Universitetet i Palermo, Italia,
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, Norge,
  • Middle East Technical University, Tyrkia.

Ethvert nettverksbyggingsprosjekt styrker et spesifikt forskningsfelt, i dette tilfellet er det fagfeltet matematikklærerkunnskap. Mer spesifikt fokuserer vi på fremtidige matematikklæreres evner til å designe leksjoner i resonnement og bevis.

Nært knyttet til dette er behovet for å orientere seg i hvordan matematikklærere på ulike utdanningsnivåer bruker ulike undervisningsressurser, enten som forberedelse til undervisning eller i klasserommet. Ettersom vi spesialiserer oss på resonnement og bevis, må vi også innhente informasjon om dagens tilstand og oppfatning av dette konseptet fra lærere fra praksis.

Derfor vil vi be deg vennligst om hjelp til datainnsamlingen ved å fylle ut den utarbeidede spørreundersøkelsen. Undersøkelsen vil foregå parallelt og identisk ved alle partnerinstitusjoner i MaTeK-prosjektet.

Behandlingen og publiseringen av resultatene fra spørreundersøkelsen vil være anonyme, dataene dine vil ikke bli gitt til tredjeparter. Vi blir veldig glade om du deltar i undersøkelsen og dermed hjelper oss i arbeidet. Din deltakelse i undersøkelsen vil hjelpe oss med å justere utdanningen av fremtidige matematikklærere og dermed styrke deres evne til å forberede og forbedre undervisningsøkter i en bredere kontekst (som er forskningsfokus i MaTeK-prosjektet).

Undersøkelsen omfatter tre deler. I første del vil det være spørsmål knyttet til din bruk av undervisningsressurser. I andre del vil det være spørsmål knyttet til resonnement og/eller bevis. Den siste delen omfatter demografiske spørsmål som alder, erfaring osv. Resultatene av spørreskjemaet vil bli behandlet anonymt.

Du kan oppgi e-postadressen din på slutten av denne undersøkelsen hvis du er villig til å delta i et nettintervju, som vil følge opp den fullførte undersøkelsen. I nettintervjuet vil vi gjerne lære mer om din bruk av ressurser i undervisningen og også i forhold til resonnement og/eller bevis.

Undersøkelsen tar opptil 15 minutter å fullføre. Takk for din deltagelse.

https://dotaznik.pedf.cuni.cz/index.php/335895

[English] [Slovensky] [Česky] [Italiana] [Norsk] [Türkçe]