[English] [Slovensky] [Česky] [Italiana] [Norsk] [Türkçe]

Informace o průzkumu

Vážené učitelky a učitelé matematiky na základních a středních školách. Dovolte nám ve stručnosti představit Vám projekt MaTeK, na jehož stránku jste se právě dostali.

MaTeK je projekt podpořený  Horizon 2020 Evropské unie a patří mezi projekty zaměřené na budování výzkumné infrastruktury a meziuniverzitní sítě (tzv. Twinning projekt). Všeobecným cílem projektu je posílení výzkumných kapacit a rozvoj excelence Oddělení didaktiky matematiky (ODM) na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě (UK BA), se zaměřením na zlepšení znalostí budoucích učitelů matematiky v oblasti zdůvodňování a dokazování. Pro výzkumníky je nezbytné porozumět, jaké matematické kompetence a znalosti budoucí učitelé matematiky potřebují, aby (po skončení studia, když půjdou do praxe) pomohli svým žákům vytvořit si kvalitní a hluboké znalosti z matematiky. Jednou z možných cest je pracovat s budoucími učiteli matematiky v jejich univerzitní přípravě tak, aby se posílila jejich schopnost přípravy vyučovacích hodin v širším kontextu (tj. nejen příprava na nejbližší vyučovací hodinu, ale vidět jak jednotlivá témata souvisí, k čemu budou konkrétní znalosti potřebné a pod.).

S tím úzce souvisí i potřeba zorientovat se v tom, jak učitelé matematiky na různých stupních vzdělávání využívají zdroje, ať už v přípravě na vyučování,  nebo přímo na vyučovací hodině. Jelikož se v rámci projektu úže specializujeme na oblast zdůvodňování a dokazování, potřebujeme získat informace i o aktuálním stavu a pojetí tohoto konceptu učiteli z praxe.

Proto si Vás dovolujeme oslovit s pomocí při sběru dat vyplněním připraveného dotazníku. Dotazníkový průzkum paralelně a identicky probíhá na těchto pracovištích projektu:

  • Karlova Univerzita (UK), Praha, Česká republika
  • Univerzita Komenského (UK BA), Bratislava, Slovenská republika
  • Univerzita v Palermu (UniPa), Palermo, Itálie
  • Norská přírodovědně-technická univerzita (NTNU), Trondheim, Norsko
  • Technická univerzita středního východu (METU), Ankara, Turecko

Zpracování a publikování výsledků z průzkumu bude anonymní, Vaše údaje nebudou poskytnuty třetím stranám. Budeme velmi rádi, pokud se průzkumu zúčastníte a tím nám v našem snažení pomůžete. Vaše účast na dotazníkovém průzkumu nám pomůže upravit přípravu budoucích učitelů matematiky na jejich kariéru a tím posílit jejich schopnost přípravy vyučovacích hodin v širším kontextu (což je všeobecným cílem projektu MaTeK).

Dotazníkový průzkum má tři hlavní části, které s cílem projektu MaTeK úzce souvisí:

  • Využívání zdrojů v přípravě na vyučování matematiky a přímo na hodinách matematiky
  • Zdůvodňování, resp. dokazování a jeho role ve Vašem vyučování matematiky
  • Demografické otázky (typu věk, délka pedagogické praxe apod.)

Pokud byste měli zájem se zúčastnit i individuálního on-line interview, které bude navazovat na vyplněný dotazník, můžete nám na konci dotazníku zanechat svoji e-mailovou adresu. Vaše účast na online interview nám pomůže lépe porozumět, jak učitelé v praxi využívají různé zdroje a také jak vnímají oblast zdůvodňování a dokazování ve vyučování matematiky. Tato informace je důležitá nejen pro výzkum, ale také pro přípravu budoucích učitelů matematiky.

Dotazníkový průzkum trvá přibližně 15 min.

Předem děkujeme za Vaši účast!

https://dotaznik.pedf.cuni.cz/index.php/335895

[English] [Slovensky] [Česky] [Italiana] [Norsk] [Türkçe]