Publications and Presentations

Slavíčková, M. (2021). Implementation of Digital Technologies into Pre-Service Mathematics Teacher Preparation. Mathematics9(12), 1319. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/math9121319

Slavíčková, M. (2021). Zacielené na argumentáciu. Dva dni s didaktikou matematiky 2021. Zborník prípsevkov. (pp. 86 – 89). Retrieved from https://dvadni.sk/documents/zbornik-2021.pdf

Málková, D., Jirotková, D. (2021). Language of letters in elementary mathematics as tool for development of thinking.  In J. Novotná, H. Moraová (Eds.), Proceedings of SEMT 2021 (pp. 290-300). Prague: Charles University, Faculty of Education. Retrieved from https://www.semt.cz/proceedings/semt-21.pdf

Jůzová, K., Jirotková, D. (2021). A gifted pupil in Czech school: Primary school teachers’ perspective on education of gifted pupils. In J. Novotná, H. Moraová (Eds.), Proceedings of SEMT 2021 (pp. 241-251). Prague: Charles University, Faculty of Education. Retrieved from https://www.semt.cz/proceedings/semt-21.pdf

Novotná, J. (2021).  Hrajeme si v matematice. In. Dva dni s didaktikou matematiky 2021. Zborník príspevkov (pp. 77-83 ). Bratislava: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK