O projekte MaTeK

Projekt patrí medzi projekty podporené Európskou úniou a zamerané na budovanie výskumnej infraštruktúry a medziuniverzitnej siete (tzv. Twinning projekt). Všeobecným cieľom projektu MaTeK je posilnenie výskumných kapacít a rozvoj excelentnosti Oddelenia didaktiky matematiky (ODM) na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Slovensko (UK BA), so zameraním na zlepšenie znalostí učiteľa matematiky. Tiež poskytnúť ODM príležitosť učiť sa od partnerov, vymieňať si osvedčené postupy a vytvárať rozsiahle siete pre spomínaný rozvoj excelentnosti.

V rámci riešenia projektu MaTeK bude ODM spolupracovať s katedrami matematiky a didaktiky matematiky na nasledujúcich univerzitách:

  • Univerzita Karlova, Praha, Česká republika,
  • Univerzita v Palerme, Palermo, Taliansko,
  • Nórska univerzita vedy a techniky, Trondheim, Nórsko,
  • Technická univerzita stredného východu, Ankara, Turecko.

 

Zdôvodnenie a ciele projektu

Matematika tvorí základy, na ktorých sú postavené a rozvíjané všetky vedné odbory. Matematika, ako taká, je a naďalej bude dôležitou oblasťou vedeckého výskumu a vzdelávania. To vytvára potrebu efektívnejších a lepšie vyškolených učiteľov matematiky. Ako ukazujú viaceré svetové výskumy, budúci učitelia matematiky nie sú dostatočne pripravení podporovať argumentáciu a tvorenie dôkazov (na príslušnej kognitívnej úrovni žiakov) pred nástupom do praxe. Preto špecifickým cieľom projektu je poskytnúť ODM možnosť spolupracovať s partnermi, učiť sa od nich, vymieňať si navzájom dobré, osvedčené postupy a praktiky týkajúce sa vyučovania matematiky a prípravy budúcich učiteľov matematiky so zameraním na argumentáciu a dokazovanie.