Om MaTeK

Matematikk har lagt grunnlaget som alle vitenskapsgrener ble bygget og utviklet på. Som sådan er og vil matematikk fortsatt være et viktig felt for vitenskapelig forskning og utdanning. Dette skaper behov for mer effektive og bedre utdannede matematikklærere, en etterspørsel som så langt ikke har blitt møtt. Det EU-finansierte MaTeK-prosjektet har som mål å endre dette. Det vil fokusere på å utvikle og forbedre Institutt for matematikklærerutdanning (IML) ved Fakultetet for matematikk, fysikk og informatikk ved Comenius-universitetet i Bratislava. Prosjektet vil legge til rette for at IML styrker forskningsresultatene og utvikler profesjonalisme ved å samarbeide med andre vellykkede matematikkavdelinger ved ulike universiteter.

Mål

Målet til MaTeK er å gi IML ved Comenius-universitetet i Bratislava muligheten til å lære av partnere, utveksle beste praksis og etablere omfattende nettverk for profesjonalisme. MaTeK vil slå sammen IML med avdelinger for matematikk og/eller matematikklærerutdanning ved følgende universiteter: Charles University i Praha, Tsjekkia, Universitetet i Palermo, Italia, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, Norge, og Midtøstens tekniske universitet, Tyrkia.