O MaTeKu

Matematika jako věda poskytla základy, na kterých byly postaveny a vyvinuty další vědecké obory. Matematika je a bude důležitým oborem vědeckého výzkumu a vzdělávání, což vyvolává potřebu kvalitní přípravy učitelů matematiky. Cílem projektu MaTeK financovaného EU je ke kvalitní
přípravě učitelů přispět. Projekt je zaměřen zejména na zkvalitnění odborné práce Katedry didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Činnosti organizované v rámci projektu umožní členům katedry zdokonalit jejich praxi, a to prostřednictvím spolupráce s dalšími úspěšnými katedrami didaktiky matematiky na různých univerzitách.

Cíle

Cílem MaTeKu je poskytnout Katedře didaktiky matematiky z MFF Univerzity
Komenského v Bratislavě příležitost učit se od partnerů, vyměňovat si osvědčené postupy a vytvářet rozsáhlé sítě spolupracujících subjektů.
MaTeK propojuje KDM na MFF UK v Bratislavě s katedrami matematiky a/nebo didaktiky matematiky na těchto univerzitách: Univerzita Karlova v Praze, Česká republika, University of Palermo, Itálie, Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, Norsko a Middle East Technical University, Turecko.